Rastarkalvspelet avholdes i juni 2021

Til tross for utfordringer med koronapandemien har styret for Rastarkalvspelet bestemt seg for å satse på en ny runde med forestillinger i juni 2021.

- Vi tror at dette skal være mulig å gjennomføre på en trygg måte med hensyn til smittevern for både aktører og publikum, sier styreleder for Rastarkalvspelet, Margareth Solvik.


- Både skuespillere, musikere og publikum er motiverte for levende kulturopplevelser igjen, og vi tror tiden vil arbeide til vår fordel fortsetter Solvik.

Spelet har premiere fredag 18. juni 2021, etterfulgt av fire forestillinger til i løpet av denne junihelga. Styret i Rastarkalvspelet håper også at alle som har vært med på oppsetningene tidligere har lyst til å være med videre, og at nye kommer til.

Litt om spelet:
Slaget som fant sted på Frei i år 955 mellom Eirikssønnene og kong Håkon Adalsteinsfostre er gjenskapt i et storslagent utendørs teaterstykke med mye følelser, heltemodighet og lidenskap. Dette er historien om Kong Håkon sammen med modige og smarte vikinger på Nordmøre som gikk i kamp mot Eirikssønnene og deres mange soldater fra danehæren som kom sørfra for å ta livet av kongen. Kongen vant slaget, mye takket være en lur gammel viking fra Frei ved navn Egil Ullserk.

I 2021 vil det bli 10. gang spelet settes opp (1985 -1995 -1998 - 2000 - 2002- 2005- 2015 - 2017 - 2019).

Manus fra 2015 sist bearbeidet av Jørn Skar / Endre Skar, med utgangspunkt i Snorre Sturlasons kongesagaer, Heimskringla.

Musikk av Philip Sparke, basert på Hymne til Frei av Axel Fiske, framført av Frei Hornmusikk.

Kontaktpersoner:
> Leder i Rastarkalvspelet: Margareth Solvik, margareth@snvregnskap.no, mob. 995 47 994
> Nestleder: Stein Åge Sørlie, post@dirigenten.org, mob. 975 89 228

0 0
Feed